Business

เริ่มวันนี้! เปิดจองคิวลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000-10,000 บาท กลุ่มแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์


เริ่มวันนี้เปิดจองคิว ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา “แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง” อายุเกิน 65 ปี พื้นที่ 29 จังหวัด รับเงินเยียวยา 5,000-10,000 บาท  เงินเข้างวดแรก 8 พ.ย.นี้ 

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค. จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผ่านแอป DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อลดความแออัดช่วงโควิด-19

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันจริงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เริ่มวันนี้เปิดจองคิว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 29 จังหวัด

 

เริ่มวันนี้เปิดจองคิว แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์  

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้รับสิทธิต้องเตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

 เริ่มวันนี้เปิดจองคิว

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

เริ่มวันนี้เปิดจองคิว ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา พื้นที่ 29 จังหวัด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด แบ่งเป็นการช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใน 13 จังหวัด ช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

กลุ่มที่ 2 ใน 16 จังหวัด ช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

โดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

“ส่วนข้อสงสัยว่าเหตุใดโครงการดังกล่าว จึงช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ชี้แจงว่า เนื่องจากกลุ่มคนอายุเกิน 65 ปี เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี  ก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวตามมาตรการของรัฐเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การช่วยเหลือครั้งนี้ จึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

เริ่มวันนี้เปิดจองคิว

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

  • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight