Business

ลูกหนี้ กยศ. เตรียมให้พร้อม เปิดโอกาส ‘ไกล่เกลี่ยหนี้’ 2 โครงการ ถึงธ.ค. 64


กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ 2 โครงการ ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า ได้เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ต่อเนื่อง หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศสำเร็จแล้ว 15,040 เรื่อง จาก 16,275 เรื่อง คิดเป็น 92.41% มูลค่ากว่า 9,348 ล้านบาท

กยศ

ทั้งนี้ จะเปิดเป็น 2 โครงการ ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. โครงการเอื้ออาทรไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. หลังศาลมีคำพิพากษา สถานที่ดำเนินการ 116 แห่งทั่วประเทศ

2. โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ 4 ภาค จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี

กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ กยศ. รวมถึงหนี้จากวิกฤติโควิด-19 สามารถแจ้งเรื่องเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร. 02-881-4840, 02-887-5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม