Business

ขึ้นฟรี!! กทพ.แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางด่วน 3 สายทาง 13 ต.ค.นี้

 กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง วันที่ 13 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่าวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางกทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ดังนี้

shutterstock 1508545721

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 11 ด่าน

โดยวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กทพ. ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตร หรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

245319306 2030846287065091 4735345704095046288 n e1634030022702

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight