Business

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรู้!!ดึงฐานข้อมูลประกันสังคม กำหนดคุณสมบัติเข้ม


สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปรับเงื่อนไขเข่ม คลังหารือแรงงาน ดึงฐานข้อมูลประกันสังคม ใช้คัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน เช็คคุณสมบัติผู้สมัครที่นี่

หลังจากกระทรวงการคลัง พิจารณาเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด กระทรวงการคลังประกาศปรับเงื่อนไขให้เข้มข้นขึ้น ด้วยการนำฐานข้อมูลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมมาพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง และลดความซ้ำซ้อน ในการรับความช่วยเหลือมาตรการของรัฐ

อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลระบบประกันสังคมมาใช้คัดกรอง จะนำมาใช้เฉพาะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดกรองให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ขณะที่ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ปัจจุบันมากกว่า 20 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกัน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยประมาณ 10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 2 ล้านคน และมาตรา 40 ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน

หนึ่งในข้อมูลสำคัญของประกันสังคม ที่จะนำมาใช้คือ การใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ผู้ประกันตนผูกบัญชีพร้อมเพย์ จะทำให้สามารถเช็คได้ว่า ได้รับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้วหรือไม่อย่างไร เพื่อลดความซ้ำซ้อน

การกำหนดมาตรการคัดกรองคุณสมบัติที่เข้มงวดมากขึ้นครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขความยากจน รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคตอีกด้วย

ในส่วนของการสมัครรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ผู้ได้รับสิทธิเดิม 13.65 ล้านคน ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยตัวหัว สมุดบัญชีเงินฝาก ที่ดินบ้าน หากพบว่าเป็นผู้ที่มีงานทำและมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที

สมัคร

เงื่อนไขลงทะเบียนใหม่ ผู้ยังไม่เคยสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธกส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
  • กรณีมีทรัพย์สินดังกล่าว ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม