Business

จุรินทร์ ลั่นกลอง แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ตะลุย 15 จังหวัด ดันผู้ซื้อ 10,000 ราย

“จุรินทร์” เดินหน้าโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” เตรียมยกขบวนแฟรนไชส์เปิดขาย 15 จังหวัด ตั้งเป้า 10,000 ราย มูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวโครงการ สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 ปี 2564 โดยมี 2 กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ การจัดกิจกรรมแฟรนไชส์ สร้างอาชีพ โรดโชว์ใน 15 จังหวัดทั่วทุกภาค ยกขบวนแฟรนไชส์ไปจัดแสดงและขายแฟรนไชส์ รวม 15 จังหวัด ตลอดเดือนตุลาคม 2564

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

หลังจากนั้น จะจัดกิจกรรมรวมเป็นงานใหญ่ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้กิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยจัด 5 วัน ช่วงเดือนธันวาคม 2564 มีแฟรนไชส์กว่า 400 รายเข้าไปร่วม และจะมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และขายแฟรนไชส์ในงานนั้นด้วย ที่สำคัญคือ จะมีการขายแฟรนไชส์ในรเศษ และจะมีโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับแฟรนไชส์เกิดขึ้นด้วย

สำหรับโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดอัตราการว่างงานให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ซึ่งเป็าคาพินเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการขยายตัวเติบโตได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ คือ ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย จะช่วยให้ก่อเกิดการขายแฟรนไชส์ หรือไลเซนต์แฟรนไชส์เฉพาะงานนี้ 1,500 ล้านบาท แต่มูลค่าทั้งปี คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท

พาณิชย์

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่หลัก 2,000 บาท ไปถึงหลัก 10 ล้านบาท มีแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวน 597 แฟรนไชส์ มูลค่าการตลาดเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยแฟรนไชส์ 557 ธุรกิจ มีผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไป 42,000 รายทั่วประเทศ

ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีความสำคัญ เพราะจะช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยนำธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม