Business

เช็คด่วนก่อนซื้อ!! อย. เปิดลิสต์ ฟ้าทะลายโจรปลอม 11 รายการ เจอแจ้ง 1556

อย. เปิดรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอมเพิ่มอีก 11 รายการ เตือนผู้บริโภคระวัง ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th 

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย ฟ้าทะลายโจรปลอม มาหลอกขายให้ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มอีก 11 รายการ จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ฟ้าทะลายโจรปลอม

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

1. ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพรหมรังสี ฉลากระบุ ผลิตโดย สมุนไพรพรหมรังสี ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และสรรพคุณ แก้ไข แก้ไอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ลดความดันสูง แก้เบาหวาน แก้เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ

2. ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพรหมรังสี ฉลากระบุสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ไอ เจ็บคอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ลดความดันสูง แก้เบาหวาน ต่อมทอนซิลอักเสบ ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

3. ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุสรรพคุณ แก้ไข้หวัด แก้ไอ แก้ร้อนใน เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ท้องเสียบิด ระงับการอักเสบของกระเพาะลำไส้ แก้ความดัน แก้เบาหวาน แก้ปวดหัวข้างเดียว แก้หวัดเรื้อรัง แก้อาการแพ้ต่าง ๆ ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

4. ฟ้าทะลายโจร (หมอสิงห์) ฉลากระบุสรรพคุณ แก้ไข้หวัด แก้ไอ แก้ร้อนใน แก้เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ท้องเสีย บิด ระงับการอักเสบของกระเพาะและลำไส้ แก้ความดันสูง และเบาหวาน ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

5. ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุสรรพคุณ ต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยรักษาโรคเบาหวาน กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง แก้ไข้ แก้หวัด ไข้หวัดใหญ่ แก้ไอ ลดน้ำมูก ขับเสมหะ ช่วยลดการติดเชื้ออหิวาตกโรค รักษากระเพาะลำไส้อักเสบ บรรเทาอาการริดสีดวง ช่วยรักษาอาการอักเสบจากโรคเบาหวาน ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม

6. ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุสรรพคุณ ต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยรักษาโรคเบาหวาน รักษากระเพาะลำไส้อักเสบ บรรเทาอาการริดสีดวง ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

7. ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร ฉลากระบุสรรพคุณ บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง แก้อาการท้องเสียบิด กระเพาะลำไส้อักเสบ ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุส่วนประกอบฟ้าทะลายโจร 75% ทะเบียนการค้าเลขที่ 3570701105861 ซึ่งไม่ใช่เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ผลิตและจัดจำหน่ายโดย ร้านวรรณิดา 265 หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และสรรพคุณ แก้ไข้หวัด ร้อนใน โรคภูมิแพ้ ไซนัส ต่อมทอนซิลอักเสบ กระเพาะอักเสบ ลดความดันโลหิต และช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดี

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ผงสำเร็จรูป สูตรเข้มข้น ฉลากระบุส่วนประกอบฟ้าทะลายโจร 60% และสรรพคุณ ต่อต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ต้านมะเร็ง เบาหวาน แก้อาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ เจ็บคอ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย ร้านรุ่งตะวัน

1 side

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ผงสำเร็จรูป ฉลากระบุส่วนประกอบฟ้าทะลายโจร 75% ทะเบียน 3400500050028 ซึ่งไม่ใช่เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจาก อย. และสรรพคุณ ลดความดันโลหิตช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อนใน หวัด แก้ไข้ เจ็บคอ ภูมิแพ้ ไซนัส ต่อมทอนซิลอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ต้านเชื้อไวรัส ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยม่วง จัดจำหน่ายโดย ร้านสุวิมล สมุนไพร 149 หมู่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ฟ้าทะลายโจรปลอม สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

1. ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราโพธิ์ประดิษฐ์สมุนไพร ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ลอกเลียนฉลากและตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราโพธิ์ประดิษฐ์สมุนไพร เลขทะเบียนเลขที่ G256/60

ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร มาใช้ ซึ่ง อย. ได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมายไว้ที่หน้าเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ

ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือ Oryor Smart Application ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรต้องขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วย อักษร  G หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ [email protected]

อ่านข่าวเพิ่มเติม