Business

ลงทะเบียนด่วน!! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืนค่าน้ำค่าไฟ กดเงินสดออกได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนด่วน รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา กดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้ซื้อสินค้า รวมวิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ ที่นี่

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืนค่าน้ำค่าไฟ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุถึงการรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าว่า จากมติครม. ดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรคนจน ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรฯ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่งวดค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

เงื่อนไขการใช้สิทธิลดค่าไฟฟ้า

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าไฟ

ขณะที่ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรคนจน ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียน เพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืน ผ่านบัตรคนจนฯ ได้ ผ่านแบบฟอร์ม ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th หรือ ลงทะเบียน ที่นี่
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่
 • กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรฯ (13 หลัก)
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน
 • E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ประปา

ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิม จะได้รับสิทธิต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือนกันยายน 2565

เงื่อนไขการใช้สิทธิลดค่าน้ำประปา

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา รัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ และจะต้องชำระส่วนที่เกินด้วยตนเอง

แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

ผู้ที่ถือบัตรคนจน และไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิลดค่าน้ำประปา

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรคนจน
 • E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
  กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และระบุข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเลือก ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิตรวจสอบว่า ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
 • คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

นอกจากนี้ หากไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไฟลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตน

การรับเงินคืน กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมิมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง อี-มันนี่ (e-Money) ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร อีดีซี แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม