Business

ประกันสังคม ทุกมาตรา ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา กลุ่มเก็บตก-ยื่นทบทวนสิทธิ เช็คด่วน!!

เงินเยียวยาประกันสังคม จ่ายทุกมาตราแล้ว ยังเหลือมาตรา 40 รอบเก็บตกที่โอนไม่สำเร็จ จะโอนอีกครั้งวันนี้ (30 กันยายน) เช็คสิทธิด่วน ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิได้เลย

หลังจากสำนักงานประกันสังคม ทะยอยเงินเยียวยาโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตามเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว

ประกันสังคม

จากนี้ จะเป็นการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบเก็บตก สำหรับผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จ แต่ได้รับสิทธิ โดยในวันนี้ (30 กันยายน) จะเป็นการโอนรอบเก็บตก มาตรา 40 ที่โอนไม่สำเร็จ ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา จะได้รับเงินแน่นอน

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิ ควรเช็คสิทธิของตัวเอง พร้อมทั้งเช็คบัญชีพร้อมเพย์ ว่าผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งตรวจการสะกดชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้

ผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

  • อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก

LINE ALBUM ประกันสังคมม 0.33 ๒๑๐๙๒๙

  • อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ

5. การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด รับเงินเยียวยารอบ 2 อีก 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท  ได้แก่

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด สีแดงเข้ม ได้แก่

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก

  • โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มอีกคนละ 5,000 บาท รวมรับ 10,000 บาท
  • โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคม สามารถยื่นทบทวนสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินรอบเก็บตก สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ยังโอนไม่สำเร็จทุกมาตรา ในทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะโอนครบถึง 31 ธันวาคม 2564

ทบทวนสิทธิ 1

ส่วนผู้ที่ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ ทั้งที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประกันตนที่ขอทบทวนสิทธิ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สปส.ติดต่อกลับได้

จากนั้น นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส. ที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม