Business

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ รับ 2 รางวัลใหญ่ ‘สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564’


เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564” ในพิธีมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564” ในพิธีมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 แก่นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

S 113401978

ประกอบด้วย รางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันสุขภาพ โครงการ Extra Care Plus และ รางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการ Application MTL Click  ทำให้ เมืองไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียว ที่ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว

รางวัลนี้ จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในโครงการ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021” เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมในหลากหลายประเภทสินค้า โดยผ่านการคัดเลือกจากทีมบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งคะแนนโหวตจากประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ

S 113401981

อ่านข่าวเพิ่มเติม