ดูหนังออนไลน์
Business

มาตรา40 ใครบ้างรับได้รับเยียวยา 10,000 บาท วันที่ 28 ก.ย.นี้ เช็คที่นี่!!


รับเยียวยา 1 หมื่นบาท  ผู้ประกันตนมาตรา 40 เช็คเลยใครบ้างที่จะได้รับเงิน วันที่ 28 ก.ย.นี้ คนละ 5,000 บาทรอบสอง ขณะที่ผู้ประกันมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดล็อกดาวน์จ่ายรวดเดียว 10,000 บาท 

ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนตามไทม์ไลน์

รับเยียวยา 1 หมื่นบาท

ปัจจุบันการจ่ายเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 ไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปกว่า 98% ทั้งนี้ตนขอย้ำไปยังผู้ประกันตน ที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชนเพราะผูกพร้อมเพย์เมื่อไรเงินก็จะเข้าเมื่อนั้น โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ทุก 5 วันหรือ 7 วัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

รับเยียวยา 1 หมื่นบาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

โดย วันที่ 27 กันยายน 2564 จะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 2,500 บาท

ส่วน วันที่ 28 กันยายน 2564 จะมีโอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.56 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้กับมาตรา ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม  และผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางคนยังไม่ได้รับเงินเยียวยังติดปัญหาการได้รับสิทธิอยู่ 

เพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ใครบ้างที่จะได้รับเงินในวันที่ 28 กันยายน 2564

รับเยียวยา 1 หมื่นบาท

 

เพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังโพสต์ข้อความระบุว่า มาดูเงื่อนไข 16 จังหวัดหลัง ทำไมยังขึ้น “ไม่ได้รับสิทธิ” หรือเปลี่ยนจากเขียวมาเป็นแดง
สมัครและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 4-24 สิงหาคม 2564
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี ราชบุรี ระยอง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
ดูที่สมัครและจ่ายเงินสมทบเท่านั้น
ตัดที่อยู่ตามทะเบียนออก ไม่นำมาพิจารณา

ใครที่ได้สิทธิแล้วแต่เงินยังไม่เข้า รอบการโอนวันที่ 20-21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด หากตรวจสอบบัญชีแล้วไม่มียอดเงินเข้า บัญชีไม่มีอะไรผิดพลาด ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อย กลุ่มนี้จะอยู่ในรายชื่อตกหล่น จะมีประมาณ 200,000 ราย ให้รอรอบการจ่ายทุกวันพฤสบดี หรือเร็วกว่านั้นคือ วันที่ 28 กันยายน 2564

รอเช็คสิทธิไปเรื่อยๆก่อน ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 หากไม่ได้รับสิทธิค่อยลงทบทวน
1. สมัคร7-11 จ่ายเงินสมทบที่จังหวัดพท.สีแดงเข้ม 29 จังหวัด=ผ่าน
2. สมัครในเว็บ จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11,ช้อปปี้เพย์,บิ๊กซี ) ต้องดูว่าสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบอยู่ในพท.สีแดงเข้ม 29 จังหวัด หรือเปล่า ถ้าใช่=ผ่าน

รับเยียวยา 1 หมื่นบาท พื้นที่ไหนบ้างเช็คเลย! 

ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม  เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน ของผู้ประกันตน ในส่วนที่เหลือตามไทม์ไลน์ดังนี้
รับเยียวยา 1 หมื่นบาท วันที่ 20-21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้านคน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 22-23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.56 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

รับเยียวยา 1 หมื่นบาท

ขั้นตอนเช็คสิทธิดังนี้ 

  1. เช็คระบบว่ายังเป็นผู้ประกันตันอยู่หรือเปล่า
  2. เช็คสิทธิผ่านเวบไซต์ ประกันสังคมเพื่อรับ 5,000 บาท
  3. ถ้าเช็คแล้วไม่ได้สิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เช็คสิทธิด่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 

อัพเดทสถานะทุกวัน ผู้ได้สิทธิช่วยเหลือ  5,000 บาท ได้สิทธิแล้วก็ต้องหมั่นเช็ค หากไม่ได้สิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน้าการเช็คสิทธิผู้ประกันตน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูล จากหน่วยบริการต่างๆเช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยาจะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคม 2,500 บาท ไปแล้ว รอบแรกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  สำนักงานประกันสังคมได้ เพื่อดูว่าจะได้รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์ในวันไหน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิที่นี่ 

 วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด

4. กดตรวจสอบสิทธิรอบ 2 ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight