ดูหนังออนไลน์
Business

สายเที่ยวเฮ!! เปิดแล้วลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3’ จำนวน 2 ล้านสิทธิ


เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดแล้วลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนได้ทั้งรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้สิทธิแล้ว เพิ่มสิทธิ์การจองห้องพัก 2,000,000 สิทธิ์ พร้อมปรับหลักเกณฑ์เที่ยวข้ามจังหวัด “ทัวร์เที่ยวไทย”
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยเปลี่ยนระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมให้ ททท. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
ท่องเที่ยว

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดลงทะเบียนวันนี้ 

1. โครงการทัวร์เที่ยวไทย ปรับ 2 หลักเกณฑ์ ได้แก่

  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด สามารถเดินทางได้ทุกวัน จากเดิมเดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี
  • เพิ่มรายการนำเที่ยว เป็น 30 รายการต่อบริษัท จากเดิม 15 รายการต่อบริษัท ททท. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มการลงทะเบียน

2. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขณะนี้ได้เตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการและให้ประชาชนใช้สิทธิท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ททท.) เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ( 24 ก.ย.) ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนได้ทั้งรายใหม่ ผู้ที่เคยใช้สิทธิแล้ว เมื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ สามารถจองห้องพักได้แต่วันที่ 8 ตุลาคม เป็นต้นไป และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ยาวไปถึงต้นปี 2565 จำนวน 27,500 ล้านบาท

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 2 ล้านสิทธิ สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะเหมือนกับ เฟส 1 และ 2  เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รัฐจะจ่ายค่าห้องให้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 40% พร้อมคูปองอาหาร 600 บาท/วัน โดย ททท.จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว สุ่มตรวจตามโรงแรม หรือร้านค้า ที่ใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งกำหนดการป้องกันการสวมสิทธิ์ ด้วยระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์

ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 1 ล้านคน เป็นการการเที่ยวผ่านบริษัททัวร์  จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป รัฐจะสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน หากแพ็กเกจ 12,500 บาท โดยให้สิทธิ์โครงการนี้คาดใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้ขยายสิทธิเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ ใช้เงินส่วนที่เหลือจากเฟส 1 และ เฟส 2 วงเงิน 5,988 ล้านบาท คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมดังนี้

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

4. ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สิทธิที่ได้ 3 ส่วน

3 สิทธิที่ได้จากโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน”

สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน)

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาท ต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร  ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ  ชำระเพียง 60% ส่วนอีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก  จะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

สำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • รัฐสมทบเงิน 40% ของราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
  • บริษัททัวร์ สามารถรับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการ 1,000 คนต่อ 1 บริษัท
  • เดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกจังหวัด
  • บริษัททัวร์ต้องเสนอแพ็คเกจนำเที่ยวจำนวน 30 รายการ

ขั้นตอนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซ เราเที่ยวด้วยกัน
2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการใช้จ่าย
4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ
5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
8. Check-out ออกจากที่พัก
9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight