ดูหนังออนไลน์
Business

รับรอบ 2 !! ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาท


ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง 4 ล้านคน ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ 2 เดือน โอนรอบ 2 อีก คนละ 5,000 บาท  

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมยังคงจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา ไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ยังคงได้รับเงินเยียวยา

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง คนละ 5,000 บาท 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม  เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน ของผู้ประกันตน ตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 20-21 กันยายน 2564  โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้านคน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง ผู้ที่ได้รับสิทธิ

เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สถานะเปลี่ยนจากสีเขียว(ได้รับสิทธิ) เป็นสีแดง(ไม่ได้รับสิทธิ) ระหว่างนี้ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ
ให้รอหน่วยบริการส่งข้อมูลให้ประกันสังคม จากนั้นหากได้รับสิทธิ ประกันสังคมจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิตามปกติ
ให้หมั่นเช็คสถานะตนเองทุกวัน อัพเดท 21 กันยายน เวลา16.00 น.
ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยารอบสอง

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคม ทางประกันสังคมจะทยอยโอนเงินให้ตามเลขบัตรประชาชน

โดยสามารถเช็ควันโอนได้ที่เว็บประกันสังคม ทางประกันสังคมจะมีการอัพเดทวันโอนของเราในหน้าแจ้งสถานะ

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม สามารถทำได้ดังนี้

1. กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3. กดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว ให้ท่านรีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight