ดูหนังออนไลน์
Business

โรงแรม รีสอร์ท แพกาญจน์ เปิดแล้ว!! 1 ตุลาคมนี้ ยกเว้นแพเธค ยังห้ามต่อ


กาญจนบุรี ไฟเขียวผ่อนคลาย เปิดโรงแรม รีสอร์ท แพเพื่อการเที่ยวได้ แต่ยังห้ามแพเธค เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ให้เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท แพเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยระบุว่า

แพเธค

“นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4488/2564 เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปดังนี้

กาญ

1. ให้เปิดกิจการโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว ยกเว้น แพเธค ยังคงปิดให้บริการ งดการจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องอาหาร

2. สำหรับผู้เดินทางเข้าพักที่โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว ต้องให้ข้อมูลกับพนักงานหรือบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อบันทึกและรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

กาญ1

3. พนักงานหรือบุคลากรของสถานประกอบการ และผู้เข้าพัก ต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (COVID -19) อย่างน้อย 1 เข็ม

4. ผู้ประกอบการ ต้อง จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing โดยเน้นหลัก D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม