Business

‘IRPC’ คว้ารางวัล AREA 2021 สาขา Health Promotion

IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 สาขา Health Promotion จากการดำเนินโครงการ และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 หรือ AREA 2021 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย จากโครงการ IRPC Unite in the fight against COVID-19 ที่ได้ดำเนินการในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

S 110272516

บริษัทได้ดูแล และให้ความช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัว พร้อมกับช่วยเหลือสังคม ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด-19 การสร้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแรงดันลบ อาคารระยองรวมใจพัฒน์ ให้แก่โรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้เป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และสามารถใช้เป็นอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจ หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมดลงแล้ว

การมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ พร้อมผ้าพลาสติกคลุมเตียง ให้แก่โรงพยาบาลระยอง การมอบผ้าสปันบอนด์ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของบริษัท ให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปตัดเป็นชุดใส่ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง

การนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ ไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ผ้า Melt blown Fabric หน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ Mask และยังเป็นการตอบแทนสังคมโดยสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo