ดูหนังออนไลน์
Business

ครม.เคาะงบ 869 ล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ขยายโครงการถึงปีหน้า

ครม.อนุมัติงบกลางฯ 869 ล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกร โครงการส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ พร้อมขยายเวลาโครงการถึงสิ้นปีงบ 65

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (14 กันยายน 2564) มีมติอนุมัติงบกลางฯ ปี 2564 สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 869.93 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2562

เงินอุดหนุนเกษตรกร

ส่วนงบประมาณอีก 47.86 ล้านบาท ให้ กรมการข้าว ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลา การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และรายได้ของเกษตรกร และบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 – 2564) กรอบวงเงินทั้งสิ้น 9,696 ล้านบาท

รัชดา ธนาดิเรก
รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าว ที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเริ่มต้น ของการผลิตระบบอินทรีย์ต่อเนื่อง 3 ปี ไม่เกินรายละ 15 ไร่

ขณะที่ผลการดำเนินโครงการในปี 2560 – 2562 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 58 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 5,818 กลุ่ม เกษตรกรกว่า 1.3 แสนราย รวมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม