Business

ไทย พร้อมเปิดประเทศ ฟื้นท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เน้นคุณภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ไทยพร้อมฟื้นตัวสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ก้าวไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม สร้างผลประโยชน์ให้ประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เข้าร่วมการบรรยายสรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศ ให้แก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย กว่า 60 แห่ง ทั่วโลก ผ่านระบบการประชุมทางไกล

LINE ALBUM Travel Bubble ๒๑๐๙๑๓

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวถึงนโยบายการเปิดประเทศ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย สาระสำคัญดังนี้

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลรุนแรงในระดับสากล ส่งผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะภาคบริการและภาคการท่องเที่ยว

ทั้งนี้เห็นได้จาก รายได้ทางการท่องเที่ยวจากการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เคยมีมากถึง 40 ล้านคน และเคยสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ลดลงไปอย่างมาก นโยบายเปิดประเทศ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย จึงเป็นประเด็นสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมไทย

ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการส่งเสริม กระตุ้น และประคับประคองเศรษฐกิจ รวมถึงเยียวยา ดูแลผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มโครงการ Phuket Sandbox เปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางสู่ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังควบคู่ไปกับมาตรการสาธารณสุข ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมคาดหวังว่า เสน่ห์ของภูเก็ตจะช่วยสร้างแรงดึงดูด และความประทับใจจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้

510067 e1626005639888
สุพัฒนพงษ์​ พันธ์มีเชาว์

พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเร่งการฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสแรกก่อนจึงจะเปิดประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

ส่วนความสำเร็จของโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกันฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง นับเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ขณะที่การฟื้นตัวสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมใช้โอกาสนี้ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล ไม่ทำให้การท่องเที่ยวสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การจัดการบรรยายสรุปครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้รับทราบข้อมูล สถานะ และทิศทางของโครงการ Phuket Sandbox แผนงานเปิดรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศและการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม