ดูหนังออนไลน์
Business

ร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 พุ่ง คปภ.เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์

ประกันภัยโควิด-19 ยอดร้องเรียนพุ่ง 3,145 เรื่อง จ่ายล่าช้ามากสุด คปภ. ถือฤกษ์วันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3,145 เรื่อง

ประกันภัยโควิด-19

สำหรับประเด็นเรื่องร้องเรียนที่พบมากสุด คือ บริษัทประกันภัย ยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบ เจอจ่ายจบ

ล่าสุด คปภ. ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบ กรณีบริษัทประกันภัย จ่ายเคลมประกันภัยโควิด ล่าช้า

ทั้งนี้  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด  ล่าช้า

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ได้ออก 7 มาตรการเร่งด่วน เพื่อกำกับดูแลบริษัทประกันภัย ที่เสนอขายประกันภัยโควิด อย่างใกล้ชิดไปแล้ว

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนดังกล่าว จึงตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด โดยเฉพาะขึ้น โดยถือฤกษ์เปิดให้บริการในวันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน คปภ. ครบ 14 ปี

คปภ.

ศูนย์ฯ แห่งนี้ จะรับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทประกันภัย จ่ายเคลมประกันภัยโควิด ล่าช้า ซึ่งแยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปกติ โดยจะบูรณาการร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และคณะทำงานชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ของสำนักงาน คปภ. ที่มีอยู่เดิม

ในการดำเนินงาน ได้จัดทีมรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ ทีมรับเรื่องเจอจ่ายจบ ทีมรับเรื่องค่าชดเชยรายวัน ทีมรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล และทีมรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service และครอบคลุมความคุ้มครองของการประกันภัยโควิด

ขณะเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย ยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน และติดตามความคืบหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้เปิดช่องทางสำหรับประกันภัยโควิด โดยเฉพาะ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่สะดวกเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการร้องเรียนกรณีดังกล่าว ติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ.1186 หรือ website คปภ. www.oic.or.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม