Business

เช็คสิทธิด่วน!!2.6 ล้านคน ประกันสังคม ม.40 กลุ่ม 19 จังหวัด ยังไม่ได้ 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้มัครประกันสังคม ม.40 ใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สมัครเข้าระบบถึงวันที่ 24 สิงหาคม เช็คสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้แล้ว

หลังจากสำนักงานประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 29 จังหวัด สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยยังคงเหลือกลุ่มที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และ ชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ซึ่งมีผู้ประกันตนที่สมัคร และชำระเงินสมทบแล้ว 2.6 ล้านคน นั้น

ประกันสังคม ม.40

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า อัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ เพื่อสำนักงานประกันสังคม จะได้ประมวลผลการจ่ายเงินเยียวยา และโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้แล้ว

ประกันสังคม ม.40 กลุ่ม 19 จังหวัด

1. กาญจนบุรี

2. สมุทรสงคราม

3. สุพรรณบุรี

4. เพชรบุรี

5. ประจวบคีรีขันธ์

6. ราชบุรี

7. อ่างทอง

8. นครนายก

9. ปราจีนบุรี

10. ลพบุรี

11. ระยอง

12. สิงห์บุรี

13. สระบุรี

14. นครราชสีมา

15. เพชรบูรณ์

16. ตาก

17. ชลบุรี

18. ฉะเชิงเทรา

19. พระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบสิทธิ 1

วิธีตรวจสอบสิทธิ

  • คลิกเว็บไซต์ www.sso.go.th
  • เลือกคลิก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.40”
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรหัสในภาพ
  • กด “ค้นหา”

ระบบจะแสดงผลให้ทราบ โดยมีผลประกาศ 2 แบบ คือ “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ”

ทบทวน

กรณีผู้ประกันตน ม.40 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบ แต่ข้อความขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ ดังนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 39-40 ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/assets/Download04.pdf หรือคลิก ที่นี่ 
  • กรอกแบบแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

ที่สำคัญ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินเข้าบัญชีได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo