Business

‘ผู้ว่าฯอัศวิน’ เอาจริง! เตือนร้านอาหารทั่วกรุงฝ่าฝืนสั่งปิดทันที!

ผู้ว่าฯกทม. เตือนร้านอาหารทั่งกรุง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จำกัดจำนวนผู้นั่งรับประทานในร้าน พบฝ่าฝืนสั่งปิดทันที!!

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โพสต์เฟซบุ๊ก”ผู้ว่าฯ อัศวิน” ขอความร่วมมือร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ข้อความระบุว่า จากที่ ศบค. ปรับมาตรการให้ห้าง/ร้าน สถานประกอบการเปิดให้บริการได้ โดยร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จำกัดจำนวนผู้นั่งรับประทานในร้าน ดังนี้

LINE ALBUM ตกงาน ปิด เปิดร้าน 210907

หากเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีห้องปรับอากาศ หรือร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ร้านอาหารจัดที่นั่งรับประทานในร้านไม่เกิน 50%  ของจำนวนที่นั่งปกติ

แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยรถเข็น ให้ร้านอาหารจัดที่นั่งรับประทานในร้านไม่เกิน75% ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยยังต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

IMG 20210614122648000000 e1623656620155
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ผมขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการในร้านอาหาร เข้าใช้บริการตามที่กำหนด และรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับ โดยผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของเขต ออกตรวจตราเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหากพบการละเลย และฝ่าฝืน จำเป็นต้องมีคำสั่งปิดสถาน ที่ดังกล่าวตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคต่อไป เรามาช่วยกันทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight