Business

เช็คสิทธิด่วนวันนี้!!ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสูงสุด 1,000 บาท


ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมกางกระเป๋ารอ เงินเข้าสูงสุด 1,000 บาท จ่ายรวบยอดวันนี้ ตรวจสอบยอดวงเงินได้ง่ายๆ เช็คเลย

เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารประกันสังคม โพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร หรือ บัตรคนจน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ รวมย้อนหลัง 10 เดือน วันนี้ (3 กันยายน 2564) โดยระบุว่า

ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ทาง e-Money ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 10 เดือน กดเป็นเงินสดได้ในวันที่ 3 กันยายน 2564

  • ผู้สูงอายุ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี รับจำนวน 1,000 บาท
  • ผู้สูงอ่ยุ รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับจำนวน 500 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุ

โดยกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีสิทธิ ตามอัตราการจ่ายเดิม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน ซึ่งจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้

ผู้สูงอายุ

  • ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563)
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

วงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด​

วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • โทร 02-109-2345
  • เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
  • กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02- 109-2345 ในวัน-เวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม