Business

เปิดแล้ว!! ผู้ประกันตนม.33-39-40 ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา เตรียมเอกสารให้พร้อม  

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน เตรียมเอกสารให้พร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา40 พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.นี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อม  
สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่มีสิทธิทบทวนสิทธิยื่นเยียวยาพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการแบ่งเป็น

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก  ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดต่อมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง  ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

ขณะที่ เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  เตรียมเอกสารให้พร้อม ยื่นทบทวนสิทธิ ในวันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป ประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ที่ได้สถานะไม่ได้รับสิทธิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแนะนำให้ผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นทบทวนสิทธิ
เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน
สำนักงานประกันสังคม ให้เวลายื่นทบทวนสิทธิ 1 เดือน สำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขเยียวยาใน 29 จังหวัดทุกมาตรา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ วิธีทบทวนสิทธิ โทร 1506 หรือติดต่อที่ประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่คุณอยู่ หลักฐานที่ใช้ ใช้แค่เลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น เพื่อเร่งโอนเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป

 เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา

 • มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
 • มาตรา 39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 • มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 

 • โทรติดต่อหมายเลข 1506
 • กรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 + 3 จังหวัดที่เหลือ (สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 และชำระเงินสบทบ หลัง 3 สิงหาคม 2564 แต่ภายใน 24 สิงหาคม 2564) อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูล

วิธีการทบทวนสิทธิ สามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

เริ่มวันนี้ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์

ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยๅจากการเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยๅให้รอโอนเงินรอบเก็บตกซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี-วันศุกร์

ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยๅ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ

ผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม (ล่าสุด ณ วันที่ 27 สิงหาคม) และขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น ถึงจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

วิธีเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม โดยคลิก

2. จากนั้นให้กดสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยใส่ข้อมูลเลขบัตร และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

จากนั้นตั้งรหัสผ่านที่ใช้เช็คสถานะประกันสังคมตามที่ต้องการ

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

 

4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นให้เข้าสู่ระบบโดยล๊อคอินจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะพบหน้าแสดงสถานะการได้รับสิทธิ หากไม่ได้รับสิทธิ ให้ยื่นทบทวนในวันที่ 1 กันยายน 2564

วิธีตรวจสอบสิทธิมาตรา40 

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th คลิกเลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม. 39)” “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม.40)”
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
 • กดค้นหา
 • ระบบจะแสดงผลการค้นหา ว่าได้/ ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ

เปิดแล้วยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

สิ่งสำคัญคือ เมื่อสมัครเข้าระบบประกันสังคม มาตรา 40 แล้ว ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้ทันภายในวันที่ 24 สิงหาคม เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์ และผู้บัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน จึงจะได้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight