Business

เตรียมให้พร้อม!! ทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ‘ม.33 ม. 39 ม.40’ ใครมีสิทธิบ้าง 1 กันยายนนี้

ทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 เปิดขั้นตอนการทบทวนสิทธิ โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนนี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

ทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา

  • เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”
  • เช็กสิทธิ ได้ที่ https://bit.ly/3j9Ebhb
  • ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา

  • มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
  • มาตรา 39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
  • มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

ทบทวนสิทธิ

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 

  • โทรติดต่อหมายเลข 1506
  • กรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)
  • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

ทบทวนสิทธิ1

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 + 3 จังหวัดที่เหลือ (สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 และชำระเงินสบทบ หลัง 3 สิงหาคม 2564 แต่ภายใน 24 สิงหาคม 2564) อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูล

เมื่อได้จำนวนผู้ได้รับสิทธิเยียวยาที่แน่นอนแล้ว จากนั้นจะเสนอสภาพัฒน์ฯ ขออนุมัติงบประมาณ ในครม. เมื่อได้อนุมัติงบประมาณ จะดำเนินการโอนเงินเยียวยามาตรา 40 พื้นที่ 19 จังหวัดที่เหลือ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 สามารถเช็คสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมเป็นต้นไป ที่ https://www.sso.go.th/covidcompensate40/covid-compensate/checkM40Compensation.jsp

กรณีที่เช็คสถานะแล้ว ขึ้นได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยๅ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสและวันศุกร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo