Business

กรมควบคุมโรค แนะธนาคาร เปิดจองคิวเบิก-ถอนล่วงหน้า เพิ่มเกราะป้องกันโควิด-19

กรมควบคุมโรค แนะธนาคาร เพิ่มระบบจองคิวเบิก-ถอนล่วงหน้า ลดความแออัดในสาขา พร้อมยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ ป้องกันโควิด-19 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ธนาคารเป็นสถานที่ที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน แม้ว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ จะเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออี-แบงค์กิง (E-banking)

จองคิวเบิก-ถอนล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีลูกค้าบางส่วนเดินทางเข้าไปรับบริการที่สำนักงานสาขา ดังนั้น หากสามารถเพิ่มระบบการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกค้า จองคิวเบิก-ถอนล่วงหน้า จะเป็นการดีมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากจะทำให้สามารถจัดบริการลูกค้า ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม มีเวลาเหลื่อมกัน ลดช่วงเวลาการสัมผัสระหว่างที่นั่งรอคิวร่วมกันได้มาก โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของธนาคารมีหลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน ชาวต่างชาติ รวมทั้งฝ่ายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งที่อาจสะสมเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น ธนบัตร เหรียญต่าง ๆ อาจเป็นตัวกลางทั้งการรับเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19 ในขณะเดียวกันได้

จากการเก็บข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนหนึ่งมาจากการสัมผัส โดยเฉพาะการใช้สิ่งของร่วมกัน

shutterstock 1643716153 e1610362821709

 

กรมควบคุมโรค เปิด 6 ข้อปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19 ในธนาคาร

1. ธนาคารควรจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้นของทั้งพนักงานและลูกค้า

2. ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ พื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ เช่น เคาน์เตอร์ ที่นั่ง ที่กดบัตรคิว

3. กำหนดบริเวณสำหรับให้ลูกค้ากดบัตรคิว และรอคิว จำกัดจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในสำนักงานแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไป

4. จัดแถวที่รอคอย เพื่อไม่ให้ลูกค้ายืนหรือนั่งชิดกันเกินไป โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และควรมีฉากใสกั้น ระหว่างลูกค้าและพนักงานธนาคาร ที่เคาน์เตอร์บริการทุกจุด เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการสัมผัสละอองฝอยน้ำลาย ที่มาจากการพูด หรือจากการหายใจทั้ง 2 ฝ่าย ในระดับประชิดคือ ไม่เกิน 2 เมตร

นพ.โอภาส 4
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

5. เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า มีระบบการรายงานติดตามสุขภาพของพนักงานทุกวัน

หากพบว่ามีพนักงานธนาคารยืนยันติดเชื้อ หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า สถานที่ธนาคารเป็นจุดแพร่เชื้อ ขอให้ผู้จัดการธนาคาร ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

6. ในส่วนประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างสูงสุด คือ สวมหน้ากากอนามัย 100% และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังใช้บริการ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่นระหว่างนั่งรอคิวอย่างน้อย 1-2 เมตร

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดขณะนี้ แนะนำให้ประชาชนเตรียมปากกาของตนเองไปให้พร้อม เพื่อลดการสัมผัสกับปากกาส่วนกลาง ที่ใช้ร่วมกับคนอื่น พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดสัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในธนาคาร เพื่อลดการปนเปื้อน และการแพ่รกระจายเชื้อโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม