Business

ด่วนภายใน 24 ส.ค.นี้ ! ‘แรงงานอิสระ-ฟรีแลนซ์’ จ่ายสมทบสมัครม.40 ภายใน 24 ส.ค.นี้ รับ 5 พันบาท


สมัครมาตรา40 ภายใน 24 ส.ค.นี้ “สุชาติ” เตือนอีกครั้ง “แรงงานอิสระ-ฟรีแลนซ์” รีบสมัคร-ชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้ เพื่อรับเยียวยาคนละ 5,000 บาท  ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวยา ยังไม่เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบดำเนินการ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) เป็นโจทย์ให้ภาครัฐต้องคิดใหม่ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ จำนวน 2,500 บาทต่อคน และนายจ้างจำนวน 3,000 บาทต่อราย ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ยังได้ให้สำนักงานประกันสังคม พิจารณากำหนดการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ 60% เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565

สมัครมาตรา40 ภายใน 24 ส.ค.นี้

สำหรับการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน มาตรา 39 โอนเงินวันแรกคือ วันนี้ (23 ส.ค.) และมาตรา 40 จะเข้าวันที่ 24 -26 สิงหาคมนี้ และผู้ที่สมัครหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเงินเยียวยาในช่วงเดือน กันยายน 2564

สมัครมาตรา40 ภายใน 24 ส.ค.นี้ ต้องจ่ายเงิยสมทบ 

นายสุชาติ กล่าวว่าตนและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับแรงงานภาคอิสระ ที่ประกอบอาชีพอยู่บนเกาะสีชัง ที่ให้ความสนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก โดยแรงงานภาคอิสระในพื้นที่เกาะสีชัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ค้าขาย หาบเร่ รับจ้างขับรถ เรือท่องเที่ยวในเกาะ โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เปิดให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบสมัครพร้อมส่งเงินสมทบเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ ได้ทันภายใน 24 สิงหาคมนี้ พร้อมรอรับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลรายละ 5,000 บาทต่อคน

แรงงาน e1629705803987

A6B0C385 A216 40C4 9F3F DF70F70FEBEB e1629705976898

สมัครมาตรา40 ภายใน 24 ส.ค.นี้ รับ 5,000 บาทต่อคน 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่จะได้รับการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก รวมถึง 3 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง 19 จังหวัดนี้ สามารถไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ รับสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

นายสุชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย แรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยา ตามที่ ครม.มีมติให้ขยายจังหวัดเพิ่มเติม ตนจึงได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เร่งดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบมาสมัครให้ทันภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ สามารถเลือกช่องทางการสมัครที่สะดวกและชำระเงินได้ทันที ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์บิ๊กซี หรือสมัครผ่านช่องทางอื่น เช่น สมัครออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม หรือสมัครผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 แล้วรีบชำระเงินให้ทันภายใน 24 สิงหาคม ก็จะได้รับสิทธิเช่นกัน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น

CE936860 EAC0 4D50 93D9 D09116D5B270 e1629706018731

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวยา ยังไม่เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบดำเนินการ หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามเงื่อนไขพื้นที่เยียวยาทั้ง 29 จังหวัด สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.sso.go.thของสำนักงานประกันสังคมได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบสิทธิ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight