ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คที่นี่! เยียวยา 2,000 บาท ‘ศูนย์เด็กเล็ก’ ได้ด้วยหรือไม่

ศูนย์เด็กเล็ก เช็คที่นี่! เยียวยานักเรียน 2,000 บาท ชัดเจน “ศูนย์เด็กเล็ก หรือ ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน” ที่ยังไม่เข้าอนุบาล ไม่ได้รับเยียวยา 2,000 บาท ได้เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล ม.ปลาย ปวช. ปวส. กศน.ได้แค่บางส่วน

มาตรการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ในส่วนของเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาลจะจ่ายให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับอนุบาล-ม.ปลาย และ ปวช./ปวส. ทั่วประเทศ คนละ 2,000 บาท

shutterstock 1197377818

ยังไม่ได้รับเงิน เยียวยา 2,000 บาท

ล่าสุด ประกันสังคม โพสต์ประชาสัมพันธ์ เยียวยานักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก หรือ ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ที่ยังไม่เข้าอนุบาล จะยังไม่ได้รับเงิน เยียวยา 2,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปง่ายๆ ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

อย่างไรก็ดี สำหรับเงินเยียวยา 2,000 บาท  จะเยียวยาเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล ม.ปลาย ปวช. ปวส. กศน.ได้แค่บางส่วน เป็นต้น

ศูนย์เด็กเล็ก

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของรัฐบาลนั้น ในส่วนของเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาลจะจ่ายให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับอนุบาล-ม.ปลาย และ ปวช./ปวส. ทั่วประเทศ คนละ 2,000 บาท โดยหลังจากกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณแล้ว จะโอนเงินให้ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนเอกชน/กศน.)
  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาของรัฐ)
  • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัย อาชีวศึกษา/เทคนิค) ภายใน 5-7 วัน

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิกับสถานศึกษาถึงวิธีการรับเงิน ทั้งผ่านเลขบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือรับเงินสด โดยคาดว่าจะได้รับเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ศูนย์เด็กเล็ก

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขณะนี้มีอยู่จำนวนกว่า 11 ล้านคน แบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา รวม 9.8 ล้านคน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. อีก 1.2 ล้านคน งบประมาณดำเนินการรวม 22,000 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษา หรือโรงเรียนของรัฐตรวจสอบสิทธิและข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ> https://student.edudev.in.th และในส่วนของโรงเรียนเอกชนตรวจสอบสิทธิและข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) https://opec.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight