ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดี! กยท.ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มชาวสวนยาง 1.4 ล้านราย ฟรี! คุ้มครองตั้งแต่ 16 ส.ค.

ประกันภัยชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้านราย ฟรี! คุ้มครองตั้งแต่ 16 ส.ค.เป็นต้นไป ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากกยท.ได้ 
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยาง ทุกช่วงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,407,921 ราย ซึ่งเริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดย กยท. ได้มอบประกันนี้ให้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีสูญเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง
ประกันภัยชาวสวนยาง

ประกันภัยชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้านราย

ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย(โดยผู้เสียหายมิได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเพื่อหวังรับเงินเอาประกันภัย) สูงสุดรายละ 500,000 บาท รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท  กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ รายละ 30,000 บาท และ กยท. จะมอบเงินเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท อีกรายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม
ประกันภัยชาวสวนยาง
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ทาง กยท. ได้ะคัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเป็นผู้ถือหุ้น มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีสาขา จุดบริการลูกค้า ตลอดจนตัวแทนประกันกระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับความสะดวก ในการประสานงานและการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากจะติดต่อตรงที่สำนักงานสาขา หรือตัวแทนของบริษัทในพื้นที่แล้ว ทางบริษัท ทิพยประกันภัย ยังมีแอพพลิเคชั่น “TIP FLASH CLAIM” ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรชาวสวนยางหรือทายาทสามารถยื่นเรื่องและติดตามสถานะการเรียกร้องค่าสินไหมได้ เป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยหลีกเลี่ยงการเดินทางการพบปะกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ประกันภัยชาวสวนยาง
“การดูแลเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เป็นสิ่งที่ กยท. ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ กยท. จึงกำหนดกฎเกณฑ์ในการประมูลว่าบริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้รับทำประกัน ต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือมีเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อให้ได้บริษัทที่มั่นคง มีเสถียรภาพ ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนที่ยังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนนั้น กยท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ล่าสุดได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เร่งรัดบริษัทประกันที่เคยเป็นคู่สัญญาเดิมกับ กยท. ทั้ง 2 แห่ง เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของเกษตรกรโดยเร็วที่สุด” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก กยท.ได้ที่ http://www.raot.co.th/ser_check/
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight