Business

สอบสิทธิได้ที่นี่!! ม.33 ม.39 ม.40 วิธีตรวจสิทธิรับเงินเยียวยา ในพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด

รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา33 มาตรา39 และมาตรา40 เร่งตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา จากประกังสังคม พื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้

สำนักงานประกันสังคม แจ้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้ ทางเวปไซต์ สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น https://www.sso.go.th/eform_news/ 

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 -39 – 40

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้เตรียมวงเงินในการเยียวยาไว้แล้ว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติวงเงิน 33,471 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

รับเงินเยียวยา

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าที่ประชุมครม. เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

2. กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รับเงินเยียวยา

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

สำหรับ นายจ้างมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน นายจ้างบุคคลธรรมดา รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

นายจ้างนิติบุคคล รับเงิผ่านบัญชีธธนาคารที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

10 จังหวัดแรกรับเยียวยา 5,000 บาท 24 ส.ค.นี้ 

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้าง- ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 9 ประเภทกิจการ เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและสมัคร มาตรา 40 ใน 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) และ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ( เช่น กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ) จะประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชี  อีกครั้ง
วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง – ผู้ประกันตนฯ
1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
คลิกเลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม.39)”, “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนม.40)”
2. จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
3. กดค้นหา
4. ระบบจะแสดงผลการค้นหา ว่าได้/ ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ
สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้ระบบสามารถโอนเงินได้ตามกำหนด
ผู้มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนผู้ประกันตนมาตรา39 มาตรา 40 ตรวจสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้แล้ว! สำนักงานประกันสังคม
เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม ใน  9 กลุ่มกิจการสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยารายละ 5,000 บาท ได้แล้วที่ https://www.sso.go.th/eform_news

 รับเงินเยียวยา

สำหรับการเยียวยากลุ่มนายจ้างมาตรา 33 จำนวน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ขณะนี้มีนายจ้างได้ทยอยยื่นขอรับเงินชดเชยเข้ามาในระบบ e -service โดยในพื้นที่ 13 จังหวัด  มีนายจ้างทั้งหมดประมาณ 180,000 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight