Business

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็คเงินเข้า-สิทธิรับเงินเยียวยา เดือนสิงหาคม ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 13.9 ล้านคน รับเงินเยียวยาเดือนสิงหาคม กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ป้องกันไม่ได้เสียสิทธิ 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 13.9 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เงินไม่เข้า หรือต้องการเช็คว่า มีสิทธิรับเงินเยียวยา เดือนสิงหาคม 2564 หรือไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

1 1

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์ Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

2 2

จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน

กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหาย ให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก” รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

3 1

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

สำหรับเงินเยียวยา ที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม มีดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม

  • เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน (ถ้าใช้ไม่หมดไม่มีสมทบเดือนถัดไป)
  • เยียวยาพิเศษ พร้อมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยผู้ถือบัตร จะได้รับคนละ 1,200 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แบ่งโอนเป็นงวด / งวดละ 200 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน (1 ก.ค. – 1 ธ.ค. 2564) ใช้ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้สิทธิด้วยการ ยื่นบัตรและสแกนที่ร้านค้าดังกล่าว
  • เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บาท
  • ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 สิงหาคม

  • ค่าไฟฟ้า 230 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ เฉพาะผู้มีบัตร และเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา 100 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

วันที่ 22 สิงหาคม

  • ผู้พิการ ที่ถือบัตร และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน (จากที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน) โดยเงินส่วนนี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ จากตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม