ดูหนังออนไลน์
Business

‘ศรีสุวรรณ’ โวยสรรพากร รีดเลือดจากปู เก็บภาษีซ้ำซ้อน ‘พ่อค้ายาเส้น’

“ศรีสุวรรณ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ซัดกรมสรรพากร รีดเลือดจากปู พ่อค้ายาเส้น เรียกเก็บภาษี ภงด.90 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงครึ่งปีแรกของปี 2564 สั่งชำระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจาก พ่อค้ารับซื้อยาเส้น จากชาวไร่ยาสูบในพื้นที่ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ กรมสรรพากร กำลังดำเนินการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน จากผู้ประกอบการ ทั้งที่ได้ชำระภาษีสรรพสามิต ในรูปแบบของอากรแสตมป์ไปแล้ว ถือว่าเป็นการรีดเลือดจากปู ในยามที่ทุกคนเดือดร้อนจากโควิด-19 หรือไม่

รีดเลือดจากปู

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสรรพากร ได้สั่งการไปยังสรรพากรพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีเกษตรปลูกยาเส้นหรือยาสูบ ให้ดำเนินการเรียกพบ และเร่งรัดให้ผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น ให้ชำระภาษี ภงด.90 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561-2563 จนมาถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา อันชี้ให้เห็นถึงนโยบายที่ไม่เป็นธรรม ต่อประชาชนหรือสังคม อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.62 ม.73 ประกอบ ม.40 โดยชัดแจ้ง

ทั้งนี้ พ่อค้ายาเส้นส่วนใหญ่ เป็นคนกลาง ในการรับซื้อยาเส้นมาจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ โดยได้ทำการชำระภาษีสรรพสามิต ในรูปแบบของอากรแสตมป์ในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท และชำระภาษีให้กองทุนอื่น ๆ รวมเป็นกิโลกรัมละ 117.50 บาทอยู่แล้ว จากอัตราเดิมที่เคยเสียในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า หรือ 2000%

การที่สรรพากร มาเรียกเก็บภาษีเงินได้ หรือ ภงด.90 เพิ่มอีก โดยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต และเป็นการเรียกเก็บย้อนหลังอีกด้วย ชี้ให้เห็นว่า เป็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนและไม่เป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น

นอกจากนั้น การประเมินฐานภาษีจากผู้ค้าคนกลาง โดยคิดจากมูลค่าสินค้าที่รับซื้อมาจากเกษตรกร ว่าเป็นการซื้อมาขายไปนั้น เป็นวิธีคิดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากพ่อค้าคนกลาง เป็นเพียงผู้รับจ้าง จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น โดยทำหน้าที่เพียงรวบรวมยาเส้น จากเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้น ไปให้โรงงานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น

ศรี

ขณะที่พ่อค้าคนกลาง จะได้รับค่าจ้าง หรือกำไร ที่ถือเป็นรายได้สุทธิเพียงถุงละ 20-60 บาทเท่านั้น การประเมินฐานภาษี โดยคิดเอาจากยอดราคายาเส้นสุทธิ เป็นรายได้พึงประเมินนั้น เป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน และไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้งการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 3 ปี เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกษตรกร พ่อค้า ผู้ประกอบการทุกคน ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันถือได้ว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชน

“โดยปกติพ่อค้าคนกลางจะเสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว แต่กลับมาเรียกเก็บย้อนหลังเพิ่มขึ้น พร้อมเบี้ยปรับ ถือได้ว่าเป็นการ “รีดเลือดกับปู” และชี้ให้เห็นถึงฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลที่อาจถึงขั้นถังแตก จึงเสาะหาวิธีการทุกรูปแบบเพื่อไล่เก็บภาษีจากประชาชน เพื่อนำไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ซื้อเรือดำน้ำให้กับกองทัพหรือไม่

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย เพื่อยับยั้งกระบวนการรีดเลือดจากปู ของกรรมสรรพากรต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม