Business

ขายหมด! การบินไทยประกาศเทขายอสังหาฯ ย่านทำเลทอง 10 แห่ง

การบินไทย ประกาศเทขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10 แห่ง ย่านทำเลทองทั้งในกรุงเทพฯ ทั้งสีลม หลานหลวง ดอนเมือง และต่างจังหวัดอีก 7 จังหวัด   

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท ผ่านเพจ TG Property For Sale โดยได้ออกประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลทองต่างๆ ย่านหลานหลวง สีลม ดอนเมือง ภูเก็ต และอื่นๆ อย่างเช่น ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย

การบินไทย 1

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สีลม อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวา
บริเวณหลานหลวง อาคารสำนักงานสูง 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถสูง 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ดอนเมือง อาคารรักคุณเท่าฟ้า อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

จังหวัดภูเก็ต อาคารสำนักงานงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา อยู่ในย่านตลาดเหนือ ติดถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 49.5 ตารางวา อยู่ในย่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ซอย 12 เม็งราย ถนนเชียงใหม่ หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

และอาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา ตั้งอยู่ อาคารเลขที่ 204 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

224223 e1627739237172

จังหวัดเชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น มีดาดฟ้า เนื้อที่ 3 งาน 69.1 ตารางวา เลขที่ 807 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา อยู่ในย่านพาณิชยกรรมเทศบาลนครพิษณุโลก อาคารเลขที่ 209/26-28 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดอุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา อยู่ในย่านตำบลหมากแข้ง อาคารเลขที่ 183/6 และ 183/9 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2 ตารางวา อยู่ย่านในเมือง

แหล่งข่าว จากบริษัทการบินไทย กล่าวว่า การประกาศขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของการบินไทย เป็นไปตามแผนฟื้นฟูการบินไทย ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี ก็มีความเป็นไปได้ที่จะประกาศขายด้วยในอนาคต

 

S 55042703 e1627739279251

S 55042704 e1627739301429

S 55042705 e1627739329583

S 55042706 e1627739367471

S 55042707 e1627739395553

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight