ดูหนังออนไลน์
Business

‘สมาคมประกันวินาศภัยไทย’ แจ้งสมาชิก จ่ายสินไหม ‘โควิด’ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

“สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ส่งจดหมายถึงสมาชิก ขอให้จ่ายค่าสินไหม ต่อผู้ทำประกัน “โควิด” โดยใช้หลักฐานแค่ใบตรวจพบเชื้อเท่านั้น ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หลังรัฐมีแนวทาง ให้กักตัวที่บ้าน และดูแลด้วยระบบชุมชน 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ออกจดหมายเวียนถึงบริษัทประกันที่เป็นสมาชิก ในการพิจารณาปรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยโควิด โดยขอให้ผู้เอาประกันภัย แสดงหลักฐานเฉพาะเอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR  ที่ออกโดยหน่วยงานตรวจหาเชื้อโควิด-19 เท่านั้น ไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นใบรับรองแพทย์ โดยระบุว่า

shutterstock 1659432283

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งมีความรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ภาครัฐต้องดำเนินการเพิ่มช่องทางการนำผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระบบการดูแลในรูปแบบของการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลผู้ติดเชื้อด้วยระบบชุมชน (Community Isolation) เพิ่มจากเดิมที่กำหนดให้เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เท่านั้น

เนื่องจากระบบการดูแลในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลได้ และอาจทำให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือตรวจพบเชื้อ COVID-19 (แบบเจอ จ่ายจบ) ไม่ได้รับความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัย ได้กำหนดให้ผู้เอาประกันภัย ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก ในการอนุโลมไม่ต้องเรียกเอกสารใบรับรองแพทย์ จากผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลานี้ โดยขอให้ใช้เพียงเอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ของผู้เอาประกันภัย จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตน ของผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อได้ และผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ

S 12206187

ทางด้าน นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการผ่อนผันและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดเพิ่มเติมนั้น จะช่วยเหลือ และช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เอาประกันภัยได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้”

ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม)

ผู้มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ปรากฏหลักฐานการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้อ้างอิงตามระยะเวลาการดำเนินโรค COVID-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม