ดูหนังออนไลน์
Business

‘Dow’ ติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดี ใส่ใจชุมชน

บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์กรพลเมืองดี ที่ใส่ใจชุมชน และผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ในการจัดลำดับ The Civic 50 ประจำปี  2564 โดยองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Points of Light ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คน ในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลก

รางวัลนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม และสนับสนุนชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

1990754

ตลอดปี 2563 Dow ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาความท้าทาย ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเหยียดเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียม และปัญหาอื่น ๆ

“Dow ทั่วโลกร่วมมือกัน เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในทุกที่ที่เราอาศัยอยู่ และดำเนินงาน กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลก โดยการใช้นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ การทำงานจิตอาสา และวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างของผู้คน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม” แนนซี่ แลมบ์ ประธานมูลนิธิ the Dow Company และผู้อำนวยการด้านองค์กรพลเมืองดีของ Dow กล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดลำดับ The Civic 50 ได้ที่ www.civic50.org

1990757

1990756

1990758

อ่านข่าวเพิ่มเติม