Business

สมัครด่วน! ‘กรุงไทย’ แนะขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ ผ่าน Krungthai NEXT รับเงินเยียวยา 6 ส.ค.นี้


สมัครพร้อมเพย์ “กรุงไทย” แนะขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ง่ายๆ ผ่าน Krungthai NEXT  ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เตรียมพร้อม รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 6 ส.ค.นี้
ธนาคารกรุงไทย แนะขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน Krungthai Next เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพียงกดเข้าแอปฯ Krungthai Next แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

สมัครพร้อมเพย์
1. กดเข้า “บริการ” เลือกเมนู “พร้อมเพย์”
2. เลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์ หากต้องการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน
3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข พร้อมทำเครื่องหมายและกดยอมรับ
4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์
5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6. สมัครสำเร็จ
สมัครพร้อมเพย์

ก่อนหน้านี้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 13,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัด ล็อกดาวน์  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

รับเงินเยียวยารัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้วผู้ประกันตน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเติม เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

สมัครพร้อมเพย์
นายสุชาติ ชมกลิ่น

“กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดได้รับการเยียวยา นายจ้างประมาณ 160,000 ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมีจำนวน 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท โดยลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป คาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ” นายสุชาติ กล่าว

 กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33 ม.39 และ ม. 40 

สำหรับการจ่ายเงินเยียวของผู้ประกันตนในแต่ละส่วน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย

ลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท)  จ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชน

218211343 1706585406213435 2897158280509086044 n e1627129197694
219369026 1706585456213430 2704641143195508594 n e1627129207556
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight