Business

กพท.สั่งสายการบินคุมเข้ม เอกสารไม่ครบ ห้ามขายตั๋ว ออกนอกพื้นที่ Sandbox

กพท. ออกประกาศสั่งสายการบินเข้มงวด ยกระดับคุมเข้มผู้โดยสารหนี ออกนอกพื้นที่ “แซนด์บ็อกซ์” ไปยังจังหวัดอื่น สั่งทุกแอร์ไลน์คุมเข้มตรวจเอกสาร หากมีไม่ครบถ้วน ห้ามขายตั๋วให้เด็ดขาด 

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้อกประกาศเพิ่มเติมเน้นย้ำแนวปฏิบัติสำหรับสายการบิน ให้ครอบคลุมการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ภายใต้โครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) และต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  ทาง กพท. ได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) ซึ่งในประกาศได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสนามบินและสายการบินที่ยังคงให้บริการได้ในช่วงเวลานี้

สนามบินภูเก็ต22

โดยในข้อ 6 (3) มีใจความสำคัญคือ ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร ตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาระงับการออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารนั้น

ล่าสุด เพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้รัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการสำหรับ กรณีผู้โดยสารที่เข้ามาประเทศไทย ภายใต้โครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) และต้องการเดินทางออกจาก Sandbox ไปยังจังหวัดอื่นภายในประเทศ CAAT จึงออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 4) โดยให้ยกเลิกความข้อ 6 (3) ในประกาศฉบับที่ 3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(3) ก่อนออกบัตรโดยสาร ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสาร ตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด และในกรณีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้โดยสารที่เข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) ให้ตรวจสอบหลักฐานการพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร หรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ระงับการออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารนั้น โดยเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกและมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ https://www.moicovid.com/

โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม เป็นต้นไป จะมีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทำการบินเส้นทาง ภูเก็ต-สมุย และสายการบินนกแอร์ทำการบินเส้นทาง ภูเก็ต-อู่ตะเภา โดยกพท. ได้ประสานกับสายการบินดังกล่าวแล้ว เพื่อเน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้โดยสารที่มาจากโครงการ Sandbox ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทย โปรดติดต่อสอบถามสายการบินก่อนการเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดเตรียมเอกสารครบถ้วนก่อนการเดินทาง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight