Business

สมัคร ‘ผู้ประกันตนมาตรา 40’ เสียสิทธิบัตรทอง-บัตรคนจน มั๊ย เช็คด่วน!


ไขข้อข้องใจ ถือบัตรทอง บัตรคนจน สมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40 เสียสิทธิหรือไม่ สำนักงานประกันสังคมตอบชัด ได้เหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมรับเงินทดแทนการขาดรายได้ เสียชีวิตช่วยค่าทำศพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ สงสัยว่า เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว จะมีผลกระทบหรือไม่นั้น ยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบ และสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ที่เคยได้รับได้เช่นเดิม

ผู้ประกันตนมาตรา 40

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทน จากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือกรณีเสียชีวิต ทายาทได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระ และเป็นหลักประกันในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7
  • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ

ประกันสังคม 1

สำหรับสิทธิการคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตร

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • เว็บไซต์ www.sso.go.th
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
  • เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
  • สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

เมื่อสมัครแล้ว สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม