ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดี! ลดค่าเทอมนักศึกษา 50% จ่ายให้ม.เอกชน หัวละ 5,000 บาท

ลดค่าเทอม เยียวยานักศึกษา สถาบันระดับอุดมศึกษาลด 50% มหาวิทยาลัยเอกชน รัฐจ่ายให้คนละ 5,000 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น พิจารณา ลดค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คลอบคลุมทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน

ลดค่าเทอม

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปว่า ลดค่าเล่าเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เร็วที่สุด ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาฯภาครัฐ ลดค่าเทอม และค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็นขั้นดังนี้

  • ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา 50%
  • ตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลดลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา 30%
  • ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา 10%

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อหัวคนละ 5,000 บาท เท่ากันหมด ทุกมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเอง

เอนก เหล่าธรรมทัศน์1
เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ 83 แห่ง จำนวนนักศึกษา 922,794 คน แบ่งออกเป็น

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นักศึกษา 396,858 คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นักศึกษา 133,782 คน
  • สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง นักศึกษา 11,678 คน

ขณะที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีทั้งสิ้น 72 แห่ง นักศึกษา 285,500 คน

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางวิกฤติโควิด จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำโครงการมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้ จะครอบคลุมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัด กทม.และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หลักการเบื้องต้น คือ ศธ. จะไม่ทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง และไปให้ถึงผู้ปกครอง ส่วนมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษา จะเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณกลางในการดำเนินการ โดยจะนำมาตรการการช่วยเหลือเหล่านี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบหลักการในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีความเป็นห่วงเรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยอยากให้เปิดช่องทางการเรียนการสอนผ่าน Onair ในรูปแบบการเรียนการสอนของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กมีช่องทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม