ดูหนังออนไลน์
Business

6 ส.ค.รับเงินเยียวยา! ผู้ประกันตนมาตรา 33 พื้นที่ 10 จังหวัดล็อกดาวน์ รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์

รับเงินเยียวยา ครม.อนุมัติ  13,500 ล้านบาท เยียวยาแรงงานผู้ประกอบการ 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ นายจ้าง 1.6 แสนราย ขณะที่ลูกจ้างอีก 2.8 ล้านราย รอรับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ 6 ส.ค.นี้  

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (20 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 13,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัดล็อกดาวน์  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

6 ส.ค.รับเงินเยียวยา

 

6 ส.ค. รับเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง 10 จังหวัดล็อกดาวน์

นายสุชาติ กล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้วผู้ประกันตน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเติม เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

รับเงินเยียวยา
นายสุชาติ ชมกลิ่น

“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมติ ครม.ดังกล่าวจะทำให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดได้รับการเยียวยา นายจ้างประมาณ 160,000 ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมีจำนวน 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท โดยลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ” นายสุชาติ กล่าว

รับเงินเยียวยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight