ดูหนังออนไลน์
Business

เมืองพัทยาเยียวยาโควิดครัวเรือนละ 2 พัน เปิดลงทะเบียนส.ค.นี้

นายกเมืองพัทยา เตรียมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดครัวเรือนละ 2,000  บาท เปิดลงทะเบียนส.ค.นี้ คาดได้รับเงินเยียวนาเดือนก.ย.

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ของเมืองพัทยาว่า เมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติของเมืองพัทยาเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนเมื่อปี 2563 เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยา จะใช้ระเบียบกลางของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาปรับใช้ดูแลและเยียวประชาชนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดว่า เมืองพัทยาควรจะมีข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเป็นของตัวเอง

สนธยา

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น  ปัจจุบันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงมีแนวทางดำเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาในการช่วยเหลือประชาชนภาวะวิกฤต ทั้งโรคระบาดและอื่นๆด้วยการลงทะเบียนครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา ช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามหน้าที่รับผิดชอบเมืองพัทยา สำหรับงบประมาณที่นำมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ละครัวเรือนนั้นจะเป็นงบประมาณจากการปรับลดโครงการ รวมไปถึงงบประมาณจากโครงการที่สามารถรอการดำเนินการมาใช้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก่อน ”

นายสนธยา กล่าวว่าแนวทางที่เมืองพัทยาดำเนินการเป็นการช่วยเหลือประชาชนในครัวเรือนของเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ การลงทะเบียนและการเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเปิดให้ลงทะเบียน คาดจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเดือนสิงหาคมนี้  สามารถเยียวยาได้เดือนกันยายน 2564

จากสถิติครัวเรือนของเมืองพัทยามีกว่า 30,000 ครัวเรือน  จะมีการเปิดจุดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการลงทะเบียนตามชุมชนต่างๆ เพื่อลดความแออัด โดยสถานที่ลงทะเบียนนั้นเมืองพัทยากำหนดไว้ อาทิ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และตามโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight