ดูหนังออนไลน์
Business

ตรวจสอบรับเงินเยียวยา อดใจรอ ‘อาชีพอิสระ’ รีบขึ้นทะเบียนด่วน ขั้นตอนตามนี้!

ตรวจสอบรับเงินเยียวยา สำนักงานประกันสังคม เผยยังไม่เปิดระบบ รอหารือสภาพัฒน์ แนะ อาชีพอิสระ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือนนั้น ทำให้มีผู้ประกันตนที่เข้าข่าย ต้องการ ตรวจสอบรับเงินเยียวยา จำนวนมาก

ตรวจสอบรับเงินเยียวยา

ทั้งนี้  ขอชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคม ยังไม่มีการเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ เนื่องจากขั้นตอนต่อไป หลัง ครม. เห็นชอบแล้ว สปส. จะต้องประชุมหารือกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และประสงค์รับสิทธิ ขอให้รีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับสิทธิเยียวยาเช่นกัน

นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

ในส่วนของช่องทางการรับสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม โดยเมื่อสมัครแล้ว สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

นายนันทชัย กล่าวย้ำว่า ขณะนี้ประกันสังคมยังไม่เปิดช่องทางให้ตรวจสอบ หรือดำเนินการใด ๆ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนหารือกับสภาพัฒน์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งจะนำเข้า ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม