Business

คุมราคา ‘ชุดตรวจโควิด-19 ยาฟ้าทะลายโจร’ พาณิชย์ขอแค่บอกมา พร้อมจัดการ


ชุดตรวจโควิด-19 ยาฟ้าทะลายโจร จับตาราคาพุ่ง พาณิชย์ พร้อมดูแล รอ อย. ได้ข้อสรุปและขอให้คุม จุรินทร์ เผยหากคุมทันที ส่งผลของขาดตลาด กระทบผูบริโภค เตือนห้ามกักตุน โก่งราคา หากพบจัดการเด็ดขาด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเข้าไปควบคุมราคา ชุดตรวจโควิด-19 หรือ Rapid Antigen Test และยาฟ้าทลายโจร นั้น  กระทรวงพาณิชย์ รอข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าอนุญาตให้ผู้นำเข้ามาขึ้นทะเบียนกี่ราย ปริมาณเท่าใด ราคาต้นทุนเท่าใด การกำหนดราคาขายในความเห็นของ อย. ในฐานะต้นเรื่องมีราคาเท่าไร

ชุดตรวจโควิด-19

ทั้งนี้เพราะ กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถกำหนดได้เอง เนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น เมื่อกระทรวงสาธารณสุข ทำต้นเรื่องมาเสร็จแล้ว กระทรวงพาณิชย์ ก็พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ในทันที

“การคุมราคาไม่ยาก แต่การกำหนดราคา ที่สอดคล้องกับต้นเรื่อง ที่มีความหลากหลายของยี่ห้อ คุณภาพ มาตรฐาน และราคาต้นทุนที่มีความแตกต่างกัน จึงต้องดูด้วยความรอบคอบว่า ถ้าไปกำหนดราคาในระดับหนึ่ง จะมีผลเป็นการสกัดไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ เพราะถ้านำเข้ามาแล้ว ไม่กำไร ก็ไม่มีผู้นำเข้ามา ทำให้สุดท้ายประชาชน จะไม่สามารถมี Rapid test ใช้

สำหรับทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนี้

1. เสนอในที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ขอให้ องค์การเภสัชกรรม เร่งนำเข้า Rapid test ให้มากและเร็วที่สุด เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุด ให้กับประชาชน จะได้กลายเป็นราคาชี้นำในตลาด

2. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรเร่งรัดการนำเข้ามา ให้มากที่สุด เพื่อนำมาแจกฟรีให้กับประชาชน เพราะมีงบประมาณ และสามารถแจกฟรีได้ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม กับ สปสช.ประชุมร่วมกันแล้ว จะมีแผนนำเข้ามา 10 ล้านชุด

จุรินทร์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ในส่วนของราคายาฟ้าทะลายโจร ตอนนี้เป็นไปตามหลักกลไกตลาด พอมีความต้องการเยอะมากขึ้น ราคาก็ขึ้น แต่รัฐบาลไม่ได้ละเลย สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง เป็นพืชสมุนไพร ที่ผู้ปลูกที่ตรวจสอบทั้งหมด เป็นผู้ปลูกรายย่อย ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ส่วนปริมาณของวัตถุดิบการผลิต จึงไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง

ด้านราคาก็เช่นเดียวกัน จะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแต่ละช่วง แต่เนื่องจากมีกรณีว่า ยาฟ้าทะลายโจร สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาโควิด-19 ได้

ขณะเดียวกัน อย. ก็ขึ้นเป็นบัญชียาหลัก โรงพยาบาลสามารถจ่ายให้กับผู้ป่วย และเบิกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับบัญชียาหลักอื่น ยาฟ้าทลายโจร จึงต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา อยู่ภายใต้พ.ร.บ.ยา ซึ่ง อย. กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง

ส่วนกรณีที่มีผู้ให้ความเห็นว่า ควรกำหนดราคาควบคุมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกัน ซึ่งได้ขอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคุยกัน และมีข้อสังเกตว่า การที่จะกำหนดราคาควบคุมไปเลย ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ

งัด พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ คุมชุดตรวจโควิด-19 ยาฟ้าทะลายโจร

“ขณะนี้ยาฟ้าทะลายโจร ดูผิวเผินเบื้องต้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการสนองความต้องการของตลาด เพราะมีความต้องการตลาดเฉพาะกิจ สูงขึ้นมาก ถ้าไปควบคุมราคา จะทำให้ของหายจากตลาดหรือไม่ ผู้ผลิตจะหยุดผลิต และจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์หรือไม่ จึงต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิด”นายจุรินทร์ กล่าว

ในการคุมราคานั้น หากกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเป็นต้องควบคุม สามารถดำเนินการนับหนึ่ง และมาใช้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดราคาควบคุมได้ แต่ตอนนี้ ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด คำนึงถึงผลได้ผลเสีย หรือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน เข้าไปดูว่าราคาอ้างอิงยาฟ้าทะลายโจร ควรจะเป็นเม็ดละเท่าไร ที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถเดินหน้าผลิตต่อไปได้ และไม่ทำให้ของขาดตลาด และจะพิจารณาร่วมกับ อย. องค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตรายใหญ่ด้วย เพื่อให้ได้ราคาอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม หากพบว่า ขายเกินราคา หรือขายเกินราคาอันสมควร หรือค้ากำไรเกินควร ก็มีกฎหมายตามมาตรา 29 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม