Business

ว่างงาน เช็คด่วน! กระทรวงแรงงาน เตรียมจัด ‘นัดพบแรงงาน Online’ 9 จังหวัด


ว่างงาน มุงด่วน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัด “นัดพบแรงงาน Online” พร้อมกัน 9 จังหวัด ช่วยคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีทีท่าว่า จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง ส่งผลให้การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดหางานในรูปแบบที่ผ่านมา ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ต้องชะลอ ปรับ เปลี่ยน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการ ศบค.

ว่างงาน

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงาน ความต้องการจ้างงาน และความต้องการมีงานทำ ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องปรับรูปแบบ และแนวทางของการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสม

สำนักงานจัดหางานจังหวัด จึงเตรียมจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” พร้อมกันใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดหางานออนไลน์ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. -16.30 น. โดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างห้องแต่ละประเภทกิจกรรม อาทิ ห้องกิจกรรมนัดพบแรงงาน ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมสาธิตการประกอบอาชีพ ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนในห้องกิจกรรมที่ต้องการ

พร้อมกันนี้ จะมีสำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้ประสาน กำหนดนัดหมาย ตารางคิวการสัมภาษณ์งานผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด จะดำเนินการแบบออนไลน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

สุชาติ ชมกลิ่น
สุชาติ ชมกลิ่น

ลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Online เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างอย่างเป็นปัจจุบันที่สุดลงในระบบ เตรียมพร้อมแก่คนหางานที่จะมาใช้บริการนัดพบแรงงาน Online

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังรวบรวมตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง สถานประกอบการทั่วประเทศ ที่ยังมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 72,569 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรก ที่นายจ้าง สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป

2. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

3. แรงงานด้านการผลิต

4. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ

6. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

8. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

9. พนักงานขับรถยนต์

10. นักการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงาน ผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางาน รูปแบบออนไลน์ ด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่สาธารณสุขในพื้นที่กำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม