ดูหนังออนไลน์
Business

ระบบสาธารณสุข พร้อมรับ ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ เข้มแรงงาน หวั่นแพร่ระบาด ต้องนับหนึ่งใหม่

ปลัด สธ. ลั่น ระบบสาธารณสุข พร้อมรับ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ห่วงแรงงานเข้าภูเก็ต แพร่เชื้อ หากระบาดซ้ำ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ประสานฝ่ายความมั่นคงคุมเข้ม เฝ้าระวัง สุ่มตรวจทุกพื้นที่ ทุกวัน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ว่า รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ โดยยีนยันว่า ระบบสาธารณสุข พร้อมรับการเปิดเมืองภูเก็ต เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ระบบสาธารณสุข พร้อมรับ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

สำหรับในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงที่ประชุม ถึงการเตรียมความพร้อม ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล ซึ่งได้เตรียมการไว้อย่างพอเพียง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรในพื้นที่

ปัจจุบัน ได้ฉีดเข็ม 1 ไปแล้วประมาณ 70% เข็ม 2 ประมาณ 50% และจะจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้ โดยตั้งเป้าฉีดครอบคลุมให้ได้ถึง 80-90% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการติดเชื้อให้มากที่สุด

นอกจากนี้ จะเปิดรับนักท่องเที่ยว เฉพาะผู้ที่เดินเข้ามาทางสายการบินเท่านั้น และทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค โดยสุ่มตรวจประชาชน เพื่อค้นหาเชื้อในสถานที่ต่าง ๆ ทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และวางระบบการป้องกันโรค ได้รวดเร็วตามสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กังวลคือ กลุ่มแรงงาน ที่จะเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามายังช่องทางที่ภาครัฐจัดไว้ ต้องขอความร่วมมือภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ให้เข้มงวดเฝ้าระวังกลุ่มแรงงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

“หากเกิดการแพร่ระบาดการดำเนินงาน Phuket Sandbox อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ ขอให้คนไทยทุกคน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าเห็นแก่ประโยชน์เพียงเล็กน้อย การนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาอาจเกิดการแพร่เชื้อได้ ซึ่งรัฐบาลอยากให้ภูเก็ตเป็นต้นแบบ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปได้” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ทั้งนี้ มาตรการด้านสาธารณสุขในการเปิดพื้นที่นำร่อง สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต มีการกำหนดหลักเกณฑ์รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึง ดังนี้

  • นักท่องเที่ยวต้องมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง
  • กรณีที่มาจากประเทศอื่น ต้องอยู่ในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย 21 วัน ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนด และมีเอกสารรับรอง
  • กรณีเด็กที่มากับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว สามารถเดินทางพร้อมกันได้
  • กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดทั้ง 2 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือมีผลการตรวจโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง

ภูเก็ต 2

เมื่อเดินทางถึง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรของ ศบค. โดยโรงแรมจะต้องจัดรถรับส่งสนามบินและที่พัก เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก ณ โรงแรมที่พักหรือจุดตรวจ เมื่อทราบผลการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ และต้องพำนักในจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่างน้อย 14 คืน จึงจะออกนอกจังหวัดภูเก็ตได้ ยกเว้นการเดินทางออกนอกประเทศ

ในส่วนของโรงแรม และโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ จะต้องตรวจหาเชื้อให้กับนักท่องเที่ยวด้วยวิธี RT PCR อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 6-7 และวันที่ 12-13 หรือตามข้อกำหนดของ ศบค.ขณะนั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ก่อนเดินทางออกไปจังหวัดอื่น ๆ ต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเดินทาง และพำนักในสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีผลตรวจ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม