Business

‘คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้’ สิทธิ์เหลือเพียบ เริ่มใช้จ่ายได้วันไหน เช็คเลย!!

“คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” สิทธิ์เหลือเพียบ ยืนยันตัวตนอย่างไร เริ่มใช้จ่ายเงินได้วันไหน เช็ครายละเอียดที่นี่ได้เลย!!

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลล่าสุดจนถึงเวลา 15.30 น. วันนี้ มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 28.35 ล้านคน ยังเหลือสิทธิ์อีก 2.65 ล้านสิทธิ์

ขณะที่โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 4.01 แสนคน ยังเหลืออีก 3.59 ล้านสิทธิ์

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 31 ล้านคน และ 4 ล้านคน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง

โฆษกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนโครงการ ขอให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ต้องการเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงการทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และถือเป็นการสละสิทธิโครงการเดิม

สำหรับการใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

อย่างไรก็ดี ประชาชนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย (KTB) จะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนเมื่อใดก็ได้ก่อนการใช้จ่ายโดยไม่ถูกตัดสิทธิโครงการ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ดังนี้

คนละครึ่งเฟส 3

 • เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับกรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน ส่วนหากยังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ
 • ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เตรียมถ่ายบัตรประชาชน
 • ถ่ายบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • กรอกข้อมูล CDD
 • เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือ สแกนใบหน้า

คนละครึ่งเฟส 3

ยืนยันตัวตน ด้วยการสแกนใบหน้า มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส 3

ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” ของธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณ
 • เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
 • ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
 • ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
 • เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบ ข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน
 • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอป “เป๋าตัง”

คนละครึ่งเฟส 3

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม