Business

‘รถขนส่ง’ วอนเยียวยาด่วน ขอยกเว้นภาษี เงินชดเชย บรรเทาพิษโควิด

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ร้อง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วอนช่วยเหลือสมาชิกรถขนส่ง เยียวยา บรรเทาพิษโควิด-19

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมรับหนังสือจาก ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

2194308

ทั้งนี้ สปข. ได้นำตัวแทนผู้ประกอบการรถขนส่ง กว่า 30 คน เข้าพบ เพื่อให้กระทรวงพิจารณาหาทางช่วยเหลือ สมาชิกผู้ประกอบการรถขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่ผ่านมา

สำหรับประเด็นหลักที่สมาคมฯ มายื่นหนังสือ มีทั้งการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการ เช่น การยกเว้นการเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง การยกเว้นเบี้ยปรับ การสนับสนุนเงินชดเชย เงินซ่อมบำรุง

2194310

นอกจากนี้ ยังร้องขอให้ส่งเสริมผลักดัน ให้เกิดการเดินทางเป็นหมู่คณะ ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ตลอดถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เช่น มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว อันจะทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยินดีรับทราบปัญหาที่ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) มาเสนอ  และจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาตามภารกิจ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

2194304

อ่านข่าวเพิ่มเติม