Business

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด โควิด-19 ลามหนัก หั่นจีดีพีเหลือ 1.8%

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยมองว่าสถานการณ์โควิดระบาดระลอก 3 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นช้าลงและเติบโตไม่ทั่วถึง ขณะที่ระยะข้างหน้ายังมีความเสี่ยงโควิดระบาดระลอกใหม่ 

n4264t 1 e1624440075829

กนง.คงดอกเบี้ย โควิด-19 ลามหนัก หั่นจีดีพีเหลือ 1.8%

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% ต่อปี พร้อมปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2564 เหลือ 1.8% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 3% และปี 2565 จะขยายตัวที่ 3.9% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 4.7%

กนง.ประเมินว่าการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึงเมื่อเทียบกับประมาณการเดิม และระยะต่อไปมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำจากการระบาดระลอกใหม่

n4264t 2 e1624440117808

ส่วนการเร่งดำเนินมาตรการทางการเงิน โดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟู การปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้ตรงจุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว และพร้อมดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

n4264t 4 e1624440174844

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: