Business

เคาะผ่านฉลุย งบ 161 ล้าน โครงการ รถโมบาย พาณิชย์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คัน

ครม. เคาะผ่านงบ 161ล้านบาท ลุยโครงการ รถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา รวมกว่า 1,000 คัน ลุยวิ่งขายสินค้าจำเป็น ราคาถูกกว่าตลาด 20-40% ลงพื้นที่ทั่วประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบวงเงิน 161.324 ล้านบาท ในการใช้รถโมบาย ไม่น้อยกว่า 1,000 คัน ให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชน ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด 20 – 40%

รถโมบายพาณิชย์ 1

ทั้งนี้ จะวิ่งไปในพื้นที่แหล่งชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม 2564

จากโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเพิ่มรายได้ 210 ล้านบาท ลดรายจ่าย 90 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงาน รักษาการจ้างงาน 2,385 คน ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 3 ล้านคน หรือ 100,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยลดการเดินทางของประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายและการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม