ดูหนังออนไลน์
Business

‘วัคซีนพาสปอร์ต’ เปิดขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ ขอได้ที่ไหน รวมไว้ ที่นี่!

วัคซีนพาสปอร์ต สิ่งจำเป็นนักเดินทางยุคโควิด-19 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอ ทั้งขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา สถานที่ยื่นขอ รวมทุกเรื่องไว้ให้แล้ว

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม วางเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เช่นเดียวกับหลายประเทศ ที่เตรียมพร้อมเปิดประเทศ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ให้หายจากพิษโควิด ทำให้ วัคซีนพาสปอร์ต เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับนักเดินทางยุคโควิด-19 เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ

วัคซีนพาสปอร์ต

วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร 

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)  คือ เอกสารหรือข้อมูลยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทางว่า ได้ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

ที่สำคัญคือ การที่มี Vaccine Passport จะช่วยสร้างความมั่นใจ ได้ทั้งประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง ในการเปิดรับนักเดินทางเข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่น และเมื่อมีการเดินทาง ทั้งการทำธุรกิจ การเดินทางท่องเที่ยว ก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น

เอกสารที่ต้องใช้ขอ Vaccine Passport

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ทั้งฉบับจริงและสำเนา พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชน ทั้งฉบับจริงและสำเนา พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้น ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ทั้งฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
 • ค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาท

11 2

กรณี มอบอำนาจ ในการดำเนินการขอวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องยื่นเอกสารตามที่กล่าวมา พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ของผู้ที่ดำเนินการแทน ได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง
 • บัตรประชาชน ทั้งฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
 • เมื่อยื่นเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และออกเอกสารให้ ในกรณีที่มารับบริการที่หน่วยงาน

ขอได้ที่ไหนบ้าง

 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-134-0134 นัดหมายล่วงหน้า ได้ทาง E-mail : [email protected]
 • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-590-3430 หรือ E-mail : [email protected]
 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เวลาทำการ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 02-590-3232
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 02-521-0943-5

อ่านข่าวเพิ่มเติม