ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดต้นแบบ ‘Tourism for All’ จากทั่วโลก แนะปรับใช้ในไทย ยกระดับบริการนักท่องเที่ยว

ส่องต้นแบบ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Tourism for All” จากทั่วโลก แนะปรับใช้ในไทย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ยกระดับบริการนักท่องเที่ยว อย่างไร้ขีดจำกัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เปิดต้นแบบ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จากทั่วโลก (Tourism for All) จากญี่ปุ่น ออสเตรีย อังกฤษ สเปน อิตาลี อินเดีย แนะปรับใช้ในไทย ยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุว่า

การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

“Tourism for All’ ทั่วโลกเป็นยังไง ไหนเล่า!!

ต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของทั่วโลก (Tourism for All) ทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งด้านสถานที่และข้อมูล เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร้ข้อจำกัด

ตัวอย่างการจัดการ Tourism for All ของนานาชาติ ที่น่าสนใจได้แก่

  • ญี่ปุ่น: การใช้แผ่นป้ายสื่อสาร ด้วยการชี้ให้เห็น โดยได้จัดทำแผ่นป้ายไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนในท้องถิ่น
  • ออสเตรีย: Barrier-Free Life ให้ทุกคนเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ ด้วยการใช้แผนที่ดิจิทัล ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ที่รองรับ Tourism for All
  • อังกฤษ: VisitEngland ผู้สนับสนุน โปรโมท และส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐาน Tourism for All
  • สเปน: การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้รองรับต่อ Tourism for All
  • อิตาลี: App V4AInside แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว และบริการ ที่รองรับ Tourism for All ไว้ในที่เดียว
  • อินเดีย: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ท่องเที่ยว 2

หากแหล่งท่องเที่ยวนำต้นแบบดี ๆ เหล่านี้ ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่ดี ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยสามารถให้บริการนักท่องเที่ยว ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม อย่างไร้ข้อจำกัด

ที่มา: อพท.

อ่านข่าวเพิ่มเติม