Business

อย่าลืม! วันนี้ 06.00 น. ลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ 4 ล้านสิทธิเท่านั้น

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น.ทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ แอปฯ เป๋าตัง อ่านรายละเอียด วิธีลงทะเบียน การใช้สิทธิ ที่นี่

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับขาช้อป เพราะวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ หนึ่งในมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ที่รัฐบาลคาดหวังว่า จะทำให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีคูปองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher คืนเงินสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้าน สิทธิ

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม33 เรารักกัน เราชนะ สามารถลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

2 4

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็น ผู้ที่ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  • ไม่เป็น ผู้ใช้สิทธิคนลดครึ่ง เฟส 3

 

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ 4 ล้านสิทธิ

1. ต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่านแอปฯ เป๋าตัง (สำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ)

2. เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 – 22.00น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้าน สิทธิ

3. ถ้าลงยิ่งใช้ยิ่งได้ จะถือว่า”สละสิทธิ” คนละครึ่ง เพราะใช้สิทธิได้แค่ 1 โครงการเท่านั้น

4. หากเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ ที่ไม่ได้เข้าร่วม คนละครึ่ง เฟส 3 จะสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที และหากเป็นการสลับโครงการ เช่น เคยลงคนละครึ่ง แล้วเปลี่ยนใจ จะต้องมาสมัครยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น

3 1

การใช้สิทธิโครงการ

1. ต้องใช้สิทธิ ผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น (เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้จ่าย ไม่สามารถตัดบัตรเครดิต เดบิต ได้)

2. สามารถใช้จ่ายได้กับ ร้านค้าประเภททั่วไป ห้าง ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านบริการต่าง ๆ ที่จดทะเบียนออก vat ได้ และต้องเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

3. ใช้กับร้านค้า หรือสั่งซื้อกับเว็บไซต์ออนไลน์ไม่ได้ เพราะ ต้องใช้ G-Wallet สแกนจ่าย QR ของถุงเงิน

4. สามารถใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564-31 ธันวาคม 2564

1 7

การรับ E-Voucher (สูงสุด 7,000 บาท )

1. ต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet โดยการใช้จ่ายที่จะนำมาคิดคำนวน E-Voucher คือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 เท่านั้น

2. ยอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวน e-voucher คือ 5,000 บาทต่อคนต่อวัน ( สมมุติวันที่ 1 ใช้จ่ายไป 10,000 บาท จะคิดยอดแค่ 5,000 บาทเท่านั้น)

3. ยอดใช้จ่าย 0 – 40,000 บาทแรกได้คืน 10% หรือสูงสุด 4,000บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บาทได้คืน 15% หรือสูงสุด 3,000 บาท รวมเป็น 7,000 บาท

4. ยอดคืน E-Voucher จะคืน 3 รอบ ทุกวันที่ 7 คือ 7 สิงหาคม 7 กันยายน และ 7 ตุลาคม

5. E-Voucher ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6. E-Voucher  ไม่สามารถ กดเป็นเงินสด หรือโอนเงินออกได้ จะต้องนำไปใช้จ่ายกับ ร้านค้าในโครงการเท่านั้น

7. E-Voucher ถ้าใช้ไม่หมด เมื่อจบโครงการจะถูกตัดทิ้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม