Business

เช็คเลย! พรุ่งนี้ คลายล็อก ‘ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ’ เปิด-ปิด กี่โมง

ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เผยเวลาเปิด-ปิด เริ่ม 21 มิ.ย.นี้ หลังศบค. พิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการคลายล็อก

จากมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. พิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรม สถานที่ต่างๆ หรือมาตรการคลายล็อก โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (22 มิ.ย.)นั้น

วันนี้ (20 มิ.ย.) นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย เปิดเผยว่า ทั้ง 2 สองสมาคม ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคม และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐ ที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ ดังนี้

shutterstock 286699559

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึง ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่ใน พื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด) จะยังคงกำหนดเวลาให้บริการถึง 21.00 น.

ทั้งนี้ ร้านอาหารในศูนย์การค้า สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 50% ของพื้นที่ และสามารถนั่งได้ถึง 21.00 น. เหมือนเดิม

ส่วน ร้านค้าสะดวกซื้อ จะยังคงให้บริการตามเวลา 04.00 – 23.00 น. ทั้งในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และ พื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)

นอกเหนือจากข้อกำหนด 2 ข้อข้างต้น ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านอาหารในศูนย์การค้า สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ทุกคน ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงาน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม